Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

Κόλαφος Τσέλιγκα στο Δήμο - Ακύρωσε αποφάσεις της Οικ. Επιτροπής για παραχώρηση τμήματος της καθαριότητας σε ιδιώτη

Στον αέρα βρίσκεται η παραχώρηση αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτες σε τμήμα των Δημοτικών Ενοτήτων Αιδηψού και Ωρεών, αφού η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς, με υπογραφή του ασκών χρέη γενικού Γραμματέα Ηλία Τσέλιγκα, ακύρωσε τις δύο αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με τις οποίες κατακυρώνονταν ο διαγωνισμός σε συγκεκριμένη ανάδοχο εταιρία. Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε από την Αποκεντρωμένη διότι η Οικονομική Επιτροπή άλλαξε τον τρόπο του διαγωνισμού σε πρόχειρο, παρά το γεγονός, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει τη διενέργεια ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού, διαγωνισμού.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με χρονολογική σειρά:
Στις 25 Απριλίου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις αποφάσεις 122&123/2016 είχε αποφασιστεί, κατά πλειοψηφία, η παραχώρηση της καθαριότητας τμήματος των Δημοτικών Ενοτήτων Αιδηψού και Ωρεών σε ιδιώτη. Στις συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή αναδόχου «η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή του αναδόχου»
Στη συνέχεια στις 28 Απριλίου συγκλήθηκε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. Παρόντες στις συνεδρίαση, ήταν η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Ελένη Ευσταθίου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιάννης Κατούνης, Κώστας Σελίμης και Θανάσης Τσάτζαλος και το θέμα ήρθε στη συνεδρίαση της Επιτροπής ως εξής: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων….». Στην Επιτροπή με τις αποφάσεις 84&85/2016 αποφασίστηκε ομόφωνα η κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όμως παρά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο τρόπος διαγωνιστικής διαδικασίας άλλαξε. Συγκεκριμένα στις παραπάνω αποφάσεις αναφέρεται: «καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης …..τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού».
Αφού ολοκληρώθηκε η κατάθεση προσφορών για τον πρόχειρο διαγωνισμό, η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε στις 25 Μαΐου με παρόντα μέλη την Πρόεδρο κ. Ευσταθίου, τους Δημοτικούς Συμβούλους της Συμπολίτευσης Κώστα Σελίμη, Θανάση Τσάτζαλο, Γιάννη Κατούνη και της Αντιπολίτευσης Ηλία Πετσή και Μανώλη Χριστοφάκη και με την απόφαση 108/2016 αποφάσισε κατά πλειοψηφία (Πετσής & Χριστοφάκης ψήφισαν παρών) η κατακύρωση του διαγωνισμού για το τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού σε Ανώνυμη Εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών και τις αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα, στις 27 Μαΐου συνεδρίασε εκ νέου η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τον Προεδρεύοντα Δημήτρη Ζουπανιώτη και μέλη τους Κώστα Σελίμη, Γιάννη Κατούνη και Θάνάση Τσάτζαλο και με την υπ’ αριθμό 113/2016 ομόφωνη απόφαση της κατακύρωσε το διαγωνισμό στην ίδια εταιρεία για το τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Ωρεών.
Οι παραπάνω αποφάσεις 108&113/2016 στάλθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με δύο αποφάσεις της, τις 1925/112924 και 1925/112930 που φέρουν ημερομηνία 7 Ιουλίου 2016 και που υπογράφει ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα κ. Ηλίας Τσέλιγκας ακυρώνει τις 112 και 113 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός σε ανάδοχο εταιρεία. Στο σκεπτικό της απόφασης του κ. Τσέλιγκα αναφέρεται πως των παραπάνω αποφάσεων προηγήθηκαν δύο αποφάσεις στις 28 Απριλίου η 84 και 85 που δεν συνάδουν με τα οριζόμενα απ’ το νόμο, αφού η Οικονομική Επιτροπή είναι αναρμόδια να αλλάξει τον τρόπο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τον οποίο αποφάσισε το ανώτερο όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα στις αποφάσεις του ο κ. Τσέλιγκας κάνει αναφορά στα άρθρα 65 & 72 του Καλλικρατικού Νόμου και αναφέρει «…το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο και τη διενέργεια του διαγωνισμού, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης…». Επίσης στο σκεπτικό της η Αποκεντρωμένη κάνει λόγο για ασάφεια και έλλειψη πληρότητας στους όρους της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού. Με βάση τα παραπάνω η Αποκεντρωμένη έκρινε μη νόμιμες τις αποφάσεις 108 και 113 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και προχώρησε στην ακύρωση του. Τέλος να σημειώσουμε πως στις ακυρωτικές αποφάσεις του κ. Τσέλιγκα ο Δήμος έχει δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων μέσα ένα μήνα στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...