Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Τα ευρήματα του ελέγχου του ΣΕΕΔΔ για την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας σε Κανατάδικα & Τσοκαϊτη

Όπως αναφέραμε σε δημοσίευμά μας την Κυριακή 19 Ιουνίου έχει εκδοθεί το πόρισμα του ΣΕΕΔΔ, από τον έλεγχο που διενήργησε η ελέγκτρια κ. Λαμπρινή Αντωνίου, στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού και στην Κτηματική Υπηρεσία σχετικά με την περσινή παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε Κανατάδικα και Τσοκαΐτη. Μάλιστα εκτενή αναφορά στα ευρήματα του πορίσματος, κάναμε και στην χθεσινή πρωινή εκπομπή Γιάννη Τσελίκα, στο Ράδιο Ιστιαία. Σήμερα μέσα από το Istiaia Press παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα ευρήματα του πορίσματος.

Πρώτον: Αναφορικά με το αίτημα που εστάλη από τη Δήμαρχο στις 3/3/2015 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ώστε να υπάρξει σύμφωνη γνώμη από τον Υπουργό για παραχώρηση, η Ελέγκτρια διαπιστώνει ότι αυτό δεν ήταν νόμιμο γιατί πρώτον η περιοχή είναι ΖΟΕ κάτι που όπως αναφέρεται στο πόρισμα γνώριζε ο Δήμος, δεύτερον δεν υπήρξε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή τέτοιου αιτήματος και τρίτον δεν υπήρχε εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, αφού τα τοπογραφικά διαγράμματα ιδιωτών μηχανικών που προσκομίστηκαν δεν έφεραν θεώρηση από την τεχνική υπηρεσία.
Δεύτερον: Σχετικά με το πότε έλαβε γνώση ο Δήμος για την ύπαρξη σύμφωνης γνώμης του Υπουργού, στην θέση του Δήμου, ότι έλαβε γνώση στις 9/6/2015 ή στις 2/6/2015, σε χρόνο που είχε παρέλθει η αρμοδιότητα του Δήμου για δημοπράτηση η ελέγκτρια αναφέρει, πως ο Δήμος είχε αρκετά νωρίτερα γνώση για τη σύμφωνη γνώμη, αφού, όπως τονίζει αυτή αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 27/5/2015 και την ίδια μέρα σε τοπικό ειδησεογραφικό ιστότοπο. Επίσης σχετικό θέμα για παραχώρηση στην εν λόγω περιοχή υπήρχε στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3/6/2015 της οποίας η πρόσκληση εκδόθηκε από τις 29 Μαΐου. Επίσης στο πόρισμά της η κ. Αντωνίου αναφέρει ότι στις 29 Μαΐου έγινε κατεπείγουσα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, για δημοπράτηση θέσεων σε άλλες περιοχές του Δήμου. Με βάση τα παραπάνω η Ελέγκτρια συμπεραίνει ότι ο Δήμος είχε επαρκή χρόνο για να προκηρύξει δημοπράτηση για τις εν λόγω θέσεις.
Τρίτον: Στα συμπεράσματα του πορίσματος αναφέρεται ότι ο Δήμος δεν προέβη σε καμία ενέργεια για την προστασία της περιοχής και δεν ενημέρωσε το Αυτοτελές γραφείο, για τις δραστηριότητες που είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται εκεί μολονότι γνώριζε την ύπαρξη τους. Αυτό προκύπτει από το απομαγνητοφωνημένο πρακτικό του 22ου θέματος της 13ης/3-6-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και από την επώνυμη καταγγελία που υποβλήθηκε σε αυτόν. Επίσης στο πόρισμα αναφέρεται πως υπήρξε ανάρτηση σε τοπικό ειδησεογραφικό ιστότοπο με φωτογραφικό υλικό ότι είχαν αρχίσει κατασκευές στις περιοχές Κανατάδικα και Τσοκαΐτη αν και δεν είχαν δοθεί οι σχετικές άδειες.
Τέταρτον: Ευθύνες, από το πόρισμα καταλογίζονται και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, αφού η ελέγκτρια τονίζει ότι παρά το γεγονός, ότι τόσο από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, όσο και από την κτηματική είχαν γίνει έλεγχοι και στις 6 θέσεις που υπήρχαν καντίνες στην περιοχή και αυτές διαβιβάστηκαν στην τεχνική υπηρεσία, αυτή έκανε έλεγχο σε μία θέση μόνο.
Πέμπτον: Αξιοσημείωτο σημείο του πορίσματος είναι σχετικά με έλεγχο που ασκήθηκε στην περιοχή σε επαγγελματία που δραστηριοποιούταν εκεί. Συγκεκριμένα το πόρισμα αναφέρει, πως σε επαγγελματία από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού δόθηκαν 30 τ.μ. για λειτουργία καντίνας, ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλωστρών. Στις 8/6/2015 με έγγραφο από το γραφείο Δημάρχου δόθηκε στον εν λόγω σύμφωνη γνώμη για 280 τ.μ. Το έγγραφο αυτό το επικαλέστηκε στις 11/8 σε υπόμνημα του ο ελεγχόμενος επαγγελματίας, όπως αναφέρεται στο πόρισμα, και το οποίο δεν υπήρχε όμως ως εισερχόμενο στο πρωτόκολλο του Αυτοτελούς Γραφείου. Για το εν λόγω θέμα στις απόψεις του στο έλεγχο του ΣΕΕΔΔ ο Δήμος ανέφερε «…η σύμφωνη γνώμη της Δημάρχου δεν είναι δεσμευτική και δεν προκύπτουν απ’ αυτή δικαιώματα για τον πολίτη» χωρίς να εξηγεί, όπως αναφέρει η ελέγκτρια τους λόγους χορήγησης του εγγράφου και την παρέκκλιση απ’ τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού η οποία ήταν εν γνώσει του Δήμου.
Έκτον: Όπως αναφέρει η Ελέγκτρια, από τις 28 Μαρτίου οι διαπιστώσεις του πορίσματος εστάλησαν στις ελεγχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου έστειλαν τις απόψεις τους, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη για τη σύνταξη του πορίσματος.
Τέλος οι Ελέγκτρια καταλογίζει ευθύνες και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για το οποίο αναφέρει, ότι δεν υπάρχει κωδικοποίηση των σχετικών περιοχών ενδιαφέροντός του. Δηλαδή με απλά λόγια το Υπουργείο θα έπρεπε να γνωρίζει ότι η περιοχή είναι ΖΟΕ και στο Αυτοτελές γραφείο της Κτηματικής, το οποίο, όπως αναφέρει έχει μεγάλες καθυστερήσεις στην επιβολή των σχετικών προστίμων κάτι όμως που συμβαίνει, όπως αναφέρει η κ. Αντωνίου, από την αλλαγή του εσωτερικού κανονισμού της Υπηρεσίας και την έλλειψη προσωπικού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...