Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Γιατί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς θεωρεί ότι ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Α.Ε. στερείται νομιμότητας

Στη χθεσινή μας δημοσίευση αναφορικά με την απόφαση του Φο.Σ.Δ.Α.  Α.Ε. να φέρει στο ΧΥΤΑ Ιστιαίας 3000 τόνους απορριμμάτων από τους Δήμους Πύργου Ηλείας και Τήνου, κάναμε αναφορά και σε δημοσίευμα της Ευβοϊκής Γνώμης στο οποίο αναφέρεται πως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς θεωρεί πως ο συγκεκριμένος φορέας πάσχει νομιμότητας, μάλιστα έχει ζητηθεί και γνωμοδότηση και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Πού όμως στηρίζεται η θέση αυτή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης;

Ψάχνοντας στη Διαύγεια βρήκαμε την από 28/9/2015 6175/150449 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς με την οποία ακυρώνεται η 357/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων.
Συγκεκριμένα στις 24 Αυγούστου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων αποφάσισε και ενέκρινε την παραχώρησε κατά χρήση στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. Α.Ε. των ακινήτων, των εγκαταστάσεων και του κινητού εξοπλισμού του ΧΥΤΑ Λαμίας, τα οποία είναι στην κυριότητα του Δήμου Λαμιέων.
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 με την 6175/150449 απόφαση της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς έρχεται και ακυρώνει την απόφαση 357 του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας. Ποιο το σκεπτικό;
Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Αποκεντρωμένης στο 20083/14-92015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών τονίζεται ότι «….η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία (περιφ. Φορέας διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ) δεν προήλθε από μετατροπή του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως ρητά επιβάλλει η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4071/2012, αλλά πρόκειται για συσταθείσα εξυπαρχής ανώνυμη εταιρεία με βάση το ν. 2190/1920, με εισφορά μετοχικού κεφαλαίου από τους Δήμους- μετόχους της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 του ν. 4071/2012 θα έπρεπε, προκειμένου να υπάρξει μετατροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου σε ανώνυμη εταιρεία, αφενός να έχουν συγχωνευθεί όλοι οι υπό συγχώνευση φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων και αφετέρου να έχει προηγηθεί αποτίμηση των περιουσιακών του στοιχείων, στα οποία θα υπεισέρχετο η ανώνυμη εταιρεία ως καθολικός διάδοχος του Περιφερειακού συνδέσμου. Κατόπιν τούτων θεωρούμε ότι η Ανώνυμη Εταιρεία «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. των ΟΤΑ είναι μη νόμιμη….» Επίσης και με το 536/15-9-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών διαπιστώνεται ότι δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία όσον αφορά τη μετατροπή του συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. σε Ανώνυμη εταιρία.

Όπως φαίνεται απ’ όλα τα παραπάνω κάποιοι ίσως βιάστηκαν να στήσουν άρον άρον τον Φο.Δ.Σ.Α. Α.Ε. για λόγους που δεν γνωρίζουμε, ίσως όμως να υποψιαζόμαστε….. Όπως όμως και να έχει μια ανώνυμη εταιρία της οποίας ουσιαστικά ακόμη ελέγχεται η νομιμότητά της αποφασίζει ελαφρά τη καρδία να μετατρέψει σε σκουπιδότοπο μια ολόκληρη περιοχή. Δείτε παρακάτω ολόκληρο το έγγραφο της αποκεντρωμένης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...