Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Ένσταση κατέθεσε και ο Βασίλης Δημόπουλος για την εγκυρότητα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/12

Μετά την Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού Ουρανία Παπανδρέου σειρά παίρνει τώρα και ο Σύμβουλος της Συμπολίτευσης Βασίλης Δημόπουλος και με σημερινή ημερομηνία κατέθεσε ένσταση προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς κατά της εγκυρότητας των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ιστιαίας - Αιδηψού, που ελήφθησαν στη συνεδρίαση της 28ης Δεκεμβρίου 2016, λόγω έλλειψης της απαιτούμενη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Για το συγκεκριμένο θέμα ο κ. Δημόπουλος είχε κάνει δήλωση στο Istiaia Press  έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ας δούμε τι ακριβώς είχε δηλώσει τότε ο κ. Δημόπουλος, καθώς και το έγγραφο της ένστασής του....Δήλωση Βασίλη Δημόπουλου για την αποχώρηση του... από istiaiapressΠΡΟΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ 2 ΧΑΛΚΙΔΑ

Τ.Κ. 34100 

ΕΝΤΑΣΗ

Του Βασίλη Δημόπουλου του Χρήστου Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.

ΚΑΤΑ

Των αποφάσεων που ελήφθησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού κατά την συνεδρίαση την Δευτέρα 28-12-2015.


~~~~~*~~~~~

Ενίσταμαι κατά των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιστιαίας –Αιδηψού κατά την συνεδρίαση της Δευτέρας 28-12-2015 και ΖΗΤΩ την ακύρωση αυτών δια τους κάτωθι ορθούς βάσιμους και αληθής λόγους.

     Σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. 17552/08 που δημοσιεύθηκε στο 663 β/16-04-2008 ΦΕΚ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και στο άρθρο 9 ορίζεται ότι ( το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα που ορίζεται στην πρόσκληση. Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της συνεδρίασης εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων, καταγράφει τους απόντες από την συνεδρίαση και σημειώνει αν είναι δικαιολογημένοι ή όχι. Αφού διαπιστωθεί απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διευθύνει την συζήτηση. )

     Την συγκεκριμένη ημέρα της συνεδρίασης στην οποία προσήλθα και στην οποία νόμιμα προσεκλήθην εισερχόμενος στην αίθουσα συνεδριάσεως και πριν ακόμη καθίσω στην θέση μου και πριν φυσικά ξεκινήσει η συνεδρίαση βλέπω τον κύριο αντιδήμαρχο και αναπληρωτή Δημάρχου κύριο Ζουμπανίωτη Δημήτριο να πηγαίνει να κάτσει στην θέση της Δημάρχου. Στην ερώτησή μου προς τον ίδιο εάν θα έρθει η κ. Δήμαρχος μου απάντησε, πιθανός ή μάλλον όχι. Ζήτησα στην συνέχεια από την κ. Πρόεδρο να μην ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και θα περιμένω την κ. Δήμαρχο για να ξεκινήσουμε και αποχώρησα από την αίθουσα. Το ίδιο έκαναν διαμαρτυρόμενοι και οι συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ουρανία Παπανδρέου, Νατάσσα Φουρνάρη, Στέργιος Βενετής και Καμαράτος Αθανάσιος. Στην συνέχεια όλως παραδόξως οι εναπομείναντες 11 ξεκίνησαν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έλαβαν τις αποφάσεις τους.

     Επειδή σύμφωνα με την Νομοθεσία δεν υπήρχε η εκ του νόμου απαιτούμενη πλειοψηφία.

     Επειδή σε ερώτησή μου την επομένη της συνεδρίας προς την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως κάνατε Δημοτικό Συμβούλιο με 11 άτομα μου απάντησε ότι από την στιγμή που Δημοτικός Σύμβουλος εισέλθει του χώρου των συνεδριάσεων (αίθουσα) θεωρείται ΠΑΡΟΝ ανεξάρτητα εάν ξεκινήσει η συνεδρίαση ή όχι αρκεί η παρουσία του την στιγμή εκείνη.

     Επειδή  από έλεγχο που μπορεί να γίνει και την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών η όλη προαναφερόμενη συνομιλία μου με τον κ. Αντιδήμαρχο έχει γίνει πριν την έναρξη της συνεδρίασης και της σχετικής διαδικασίας κατά το άρθρο 9 και αποχώρησα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

ΔΕΚΤΗ 

Η παρούσα ένστασής μου ως εμπρόθεσμα ασκηθείσα και να ακυρωθούν για τους λόγους που προανέφερα οι ληφθείσες αποφάσεις της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 28-12-2015.

ΙΣΤΙΑΙΑ 05-01-2016

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑΣ Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...