Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Ανακοίνωση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού

Σας περιμένουμε και φέτος στα ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.
Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 5/10/2015  στο γραφείο του κέντρο δια βίου μάθησης Ιστιαίας Αιδηψού, στο πρωτόκολλο του Δήμου, στα ΚΕΠ καθώς και με  email sto kdvm908@gmail.com ή με φαξ στο 2226022261


Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου  ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΎ μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα προγράμματα:Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας .

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.


Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες να επικοινωνούν στο τηλέφωνο  2226350309 κα Τριάντη Παναγιώτα -Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης ποιότητας του ΚΔΒΜ του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού ( Γραφείο Προσωπικού Δημοτικό Δημοτικό Κατάστημα Αιδηψού) .

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για του υποψηφίους που καταθέτουν αίτηση για πρώτη φορά.ΟΔΗΓΙΕΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1. Συμπλήρωση «Αίτησης συμμετοχής εκπαιδευόμενου»

•          Συμπληρώστε προσεκτικά, με πληρότητα και ευκρίνεια ΟΛΑ τα προσωπικά σας στοιχεία.

•          Δηλώστε το κινητό σας τηλέφωνο (εάν διαθέτετε), ώστε να είναι ευκολότερη η επικοινωνία μαζί σας.

•          Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ 2 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ με σειρά προτίμησης (1 και 2) από εκείνα που πραγματικά σας ενδιαφέρουν να παρακολουθήσετε, αφιερώνοντας ώρες από τον ελεύθερό σας χρόνο.2. Επιλογή εκπαιδευομένων

•          Τα τμήματα καταρτίζονται με βάση τον αριθμό των αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης.

•          Θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

•          Εάν υπάρχει ικανός αριθμός αιτούντων για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο τότε συγκροτείται το αντίστοιχο τμήμα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων είναι μεγαλύτερος από 20 (μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά τμήμα), ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας και νέου δεύτερου τμήματος. Τμήματα με λιγότερο από 8 εκπαιδευόμενους δεν μπορούν να ξεκινήσουν.

•          Το ΚΔΒΜ λειτουργεί σε δύο εκπαιδευτικές περιόδους: Χειμερινή (Οκτώβριος – Ιανουάριος) και Εαρινή (Φεβρουάριος – Μάιος).

•          Η αίτηση συμμετοχής εκπαιδευομένου ισχύει για ένα Εκπαιδευτικό Έτος. Για το επόμενο έτος απαιτείται εκ νέου αίτηση.

•          Μόλις επιλεγείτε σε κάποιο τμήμα του ΚΔΒΜ θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά.

•          Είναι λογικό, παρά την επιθυμία μας και τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, να μην ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που απευθύνονται στο ΚΔΒΜ. Το ΚΔΒΜ δραστηριοποιείται σε ολόκληρο το Δήμο και προγραμματίζει εκπαιδευτικά τμήματα σε πολλές περιοχές του. Γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες κάθε περιοχής στα αντικείμενα που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση.3. Υποχρεώσεις εκπαιδευομένων

•          Ο κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει συστηματικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο έχει επιλεγεί. Δύναται να απουσιάζει κάποιες φορές, οι απουσίες όμως, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών που διαρκεί το πρόγραμμα (π.χ. 5 ώρες για ένα πρόγραμμα διάρκειας 25 ωρών). Εάν υπερβείτε το όριο των απουσιών τότε αυτομάτως διαγράφεστε από τον κατάλογο των εκπαιδευόμενων και δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε πλέον το πρόγραμμα.

•          Ο κατάλογος των εκπαιδευομένων κάθε τμήματος δεν επιδέχεται αλλαγές προσώπων.

•          Εκπαιδευόμενος, που εγκαταλείπει κάποιο τμήμα μάθησης, μπορεί να ενταχθεί σε άλλο του ιδίου αντικειμένου μετά την ολοκλήρωση του αρχικού, στο οποίο είχε ενταχθεί και καταλάβει σχετική θέση αλλά αποχώρησε.

•          Εκπαιδευτικό τμήμα που παρουσιάζει μειωμένη συμμετοχή εκπαιδευόμενων κάτω των 6 ατόμων διακόπτει τη λειτουργία του.

•          Η αποδοχή, επομένως, της πρόσκλησης για παρακολούθηση κάποιου τμήματος θα πρέπει να γίνεται με συναίσθηση ευθύνης της υποχρέωσης που αναλαμβάνετε. Εάν δεν σκοπεύετε να ολοκληρώσετε την παρακολούθηση του προγράμματος, τότε όχι μόνο στερείτε τη θέση εκπαιδευόμενου που κατέχετε από κάποιον άλλο, ο οποίος πιθανόν θα ήθελε να παρακολουθήσει και ολοκληρώσει το πρόγραμμα αυτό, αλλά μπορεί η ασυνέπειά σας να γίνει αιτία διακοπής του προγράμματος.

•          Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο διακόψετε τη συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε τηλεφωνικώς, καθώς και τους λόγους που σας ώθησαν σε μια τέτοια απόφαση.

•          Σε κάθε μάθημα που παρακολουθείτε υπογράφετε υποχρεωτικά την κατάσταση παρουσιών εκπαιδευομένων.

•          Μαθήματα, με εκπαιδευόμενους, λιγότερους των 6 ατόμων, δεν πραγματοποιούνται και αναβάλλονται.

•          Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων απαγορεύεται στις αίθουσες διδασκαλίας η χρήση καφέδων, αναψυκτικών ή φαγητού, καθώς και το κάπνισμα.

Τα προσφερόμενα προγράμματα του κέντρου είναι τα εξής

​ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΩΡΕΣ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.1.         Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25Ω
1.2.         Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50Ω
1.3.         Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25Ω
1.4.         Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25Ω
1.5.         Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25Ω
1.6.         Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25Ω
1.7.         Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25Ω
1.8.         Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25Ω
1.9.         Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25Ω
1.10.       Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού 25Ω
1.11.       Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25Ω
1.12.       Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25Ω
2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.8          Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25Ω
2.9          Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25Ω
2.10        Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25Ω
3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
3.1          Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50Ω
3.2          Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50Ω
3.3          Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50Ω
3.4          Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25Ω
3.5          Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25Ω
3.6          Δημιουργία Ιστοσελίδας  50Ω
3.7          Ηλεκτρονική εφημερίδα 50Ω
3.8.         Εξοικείωση με ηλεκτρονικές μορφές μάθησης – e-learning (25Ω) e-Κ.Δ.Β.Μ.
4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.1          Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25Ω
4.2          Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25Ω
4.3          Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50Ω
4.7          Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω
4.8          Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω
4.17        Βασικά Γερμανικά Α1
4.18        Βασικά Γερμανικά Α2
4.19        Βασικά Ιταλικά Α1
4.20        Βασικά Ιταλικά Α2

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
5.1          Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 25Ω
5.2          Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο 25Ω
5.3          Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία 25Ω
5.4          Διαχείριση χρόνου 25Ω
5.5          Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25Ω
5.6          Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας 25Ω
6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
6.7          Εργαστήρι μουσικής 50Ω
1.Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25Ω
2.        Λαογραφία :Παραδοσιακός Πολιτισμός 25Ω
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
7.1          Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25Ω
7.2          Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50Ω
7.3          Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50Ω
7.4          Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25Ω
7.5          Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) 125Ω
7.6          Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2) 175Ω
7.7          Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων 25Ω
7.8          Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50Ω
7.9          Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50Ω ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

α/α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΩΡΕΣ

8.9
Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών
25

8.10.10
Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες
25

8.18
Χρήση ελεύθερου λογισμικού
25

8.36
Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία
25
ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

α/α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΩΡΕΣ

8.4444
Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος
50

8.56
Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες
10Το ταξίδι στο κόσμο της Δια Βίου Μάθησης συνεχίζεται . . . . .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...