Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Αυτό είναι το νέο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Παιδείας το νέο σύστημα εισαγωγής για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ που θα ισχύσει το σχολικό έτος 2015-16. Το σύστημα που ανακοινώθηκε έχει τρεις προσανατολισμούς:
  • -Ανθρωπιστικών σπουδών, από τον οποίο υποψήφιοι μπορούν να κατευθυνθούν μέσω των Λατινικών ως 4ου μαθήματος στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες, μέσω της Βιολογίας Γενικής παιδείας στις χαμηλόβαθμες σχολές των επιστημών Υγείας και μέσω των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης (Παιδαγωγικά κτλ.).

  • -Θετικών σπουδών, από τον οποίο οι υποψήφιοι μπορούν να κατευθυνθούν μέσω των Μαθηματικών ως 4ου μαθήματος στις Θετικές Επιστήμες, της Βιολογίας στις Επιστήμες Υγείας και της Ιστορίας Γενικής Παιδείας στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης.

  • -Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, από τον οποίο μέσω του μαθήματος των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) οι υποψήφιοι μπορούν να κατευθυνθούν σε σχολές Οικονομίας και Πληροφορικής, μέσω της Βιολογίας γενικής παιδείας στις Επιστήμες Υγείας και μέσω της Ιστορίας Γενικής Παιδείας στις Επιστήμες Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές θα έχουν τις εξής δυνατότητες: 

- Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα εισαγωγής (Ν.4186/2013). 

- Αν οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο  Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν και ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού), όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν. 

- Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση. 

- Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί με υπουργική απόφαση. 

- Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού
Σύμφωνα, πάντως, με το υπουργείο ένας από τους λόγους που έπρεπε να προβούν σε αλλαγές στο νέο σύστημα ήταν η καθυστέρηση του έργου των επιστημονικών επιτροπών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που είχε σημειωθεί ήδη πριν από την αλλαγή της ηγεσίας του ΥΠΟΠΑΙΘ. Εξαιτίας αυτού δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σύνταξη των  προγραμμάτων σπουδών όλων των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Νέου Λυκείου και δεν έχουν καν ξεκινήσει οι διαδικασίες συγγραφής και κρίσης των αντίστοιχων σχολικών εγχειριδίων.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ – ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΡΧΑΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...